اگراز یاد تو یادی نکنم......میشکنم  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 23 بهمن‌ماه سال 1393

من در این خلوت خاموش سکوت


اگراز یاد تو یادی نکنم......میشکنم


سهراب سپهری

فهرست وب سایت های ایرانی