باران می بارد ..  چاپ
تاریخ : سه‌شنبه 26 آبان‌ماه سال 1394

باران می بارد
من اما این بار
میلی به بیرون رفتن ندارم
تازگی ها از پشت پنجره، زیر باران قدم زدن را یاد گرفته ام ...

*****
راضیه دواشی 

فهرست وب سایت های ایرانی