همیشه ..  چاپ
تاریخ : چهارشنبه 27 آبان‌ماه سال 1394

همیشه یک نفر هست
که روز آدم را خراب کند.
البته اگر
به قصد نابودیِ کل زندگی ات
نیامده باشد!

- بوکوفسکی

فهرست وب سایت های ایرانی