حاصل جمع غمها ..  چاپ
تاریخ : پنج‌شنبه 28 آبان‌ماه سال 1394

دیگران می توانند
غمهایت را بشمارند
اما فقط خودت می توانی
حاصلِ جمع‌شان را بفهمی ...

- عرفان صفرپور

فهرست وب سایت های ایرانی