قشنگترین کلمۀ بی رحمِ جهان ..  چاپ
تاریخ : دوشنبه 9 آذر‌ماه سال 1394

دوستت دارم

قشنگترین کلمه بی‌ رحم جهان است

بی‌ آنکه بخواهی

تنهاییت را بیشتر می‌کند..

"امیروجود"

فهرست وب سایت های ایرانی