تنهایی..  چاپ
تاریخ : جمعه 13 آذر‌ماه سال 1394

تنهایی

به تنهایی هم
می تواند دخل آدم را بیاورد

چه برسد به این که
دست به یکی کند با غروب
دست به یکی کند با جمعه
با پاییز ...!

-- رویا شاه حسین زاده 

فهرست وب سایت های ایرانی