جز روزگار من ، همه چیز را سفید کرده برف ..  چاپ
تاریخ : یکشنبه 22 آذر‌ماه سال 1394

جز روزگار من

همه چیز را سفید کرده برف.
شمس لنگرودی

فهرست وب سایت های ایرانی