شانه هایت را بیاور شانه کم آورده ام  چاپ
تاریخ : دوشنبه 23 تیر‌ماه سال 1393

شانه هایت را بیاور شانه کم آورده ام
یک بغل دلواپسی یک سینه غم آورده ام


 خسته و در مانده ام می جویمت در فالها
با توام ! باور نداری قهوه هم آورده ام


 این غبار راه را از شانه هایم پاک کن
عشق را از جاده ی پرپیچ وخم آورده ام


 آرزوی روزهای دور احساس منی
حکم کن هر جور خواهی متهم آورده ام


 بی تومی لرزد دلم آرامشم از من مگیر...
این دل ویرانه را از شهر بم آورده ام


 بی تو گاهی فکرهای ظاهرا بد می کنم
حرف آخر را بگویم بی تو کم آورده ام

؟؟؟

فهرست وب سایت های ایرانی