دلِ سوخته را بگو چه کنیم..؟!  چاپ
تاریخ : شنبه 30 آبان‌ماه سال 1394

برای خانه ی سوخته
باز شاید بشود خانه ای بنا کرد
دلِ سوخته را بگو چه کنیم..؟!

- نادر ابراهیمی

فهرست وب سایت های ایرانی